Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μαρκία

Xml id: Marcia
Име (Гр): Μαρκία
Име (Ен): Marcia
Име (Бг): Марция
Тип име: Latin
Въведен: authority