Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σαβείνη

Xml id: Sabina
Име (Гр): Σαβείνη
Име (Ен): Sabina
Тип име: Latin
Въведен: authority