Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σκαυριανός

Xml id: Scaurianus
Име (Гр): Σκαυριανός
Име (Ен): Scaurianus
Име (Бг): Скавриан
Тип име: Latin
Въведен: authority