Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φακέτης

Xml id: Facetes
Име (Гр): Φακέτης
Име (Ен): Facetes
Тип име: Latin
Въведен: authority