Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Επταικενθος

Xml id: Eptecenthus
Име (Гр): Επταικενθος
Име (Ен): Eptecenthus
Име (Бг): Ептекент
Тип име: Thracian
Въведен: authority