Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τηρης

Xml id: Teres
Име (Гр): Τηρης
Име (Ен): Teres
Име (Бг): Терес
Тип име: Thracian
Въведен: authority