Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Επτελος

Xml id: Eptelos
Име (Гр): Επτελος
Име (Ен): Eptelos
Тип име: Thracian
Въведен: authority