Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Απφους

Xml id: Apphus
Име (Гр): Απφους
Име (Ен): Apphus
Име (Бг): Апф
Тип име: Other
Въведен: authority