Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μιθριδάτης

Xml id: Mithridates
Име (Гр): Μιθριδάτης
Име (Ен): Mithridates
Име (Бг): Митридат
Тип име: Iranian
Въведен: authority