Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀντώνιος

Xml id: Antonius
Име (Гр): Ἀντώνιος
Въведен: epidoc xml