Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὔκαρπος

Xml id: Eucarpus
Име (Гр): Εὔκαρπος
Име (Ен): Eucarpus
Име (Бг): Евкарп
Тип име: Greek
Въведен: authority