Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Θεόδωρος

Xml id: Theodorus
Име (Гр): Θεόδωρος
Име (Ен): Theodorus
Тип име: Greek
Въведен: authority