Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Παντόνεικος

Xml id: Pantonicus
Име (Гр): Παντόνεικος
Име (Ен): Pantonicus
Тип име: Greek
Въведен: authority