Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Σκελης

Xml id: Sceles
Име (Гр): Σκελης
Име (Ен): Sceles
Тип име: Greek
Въведен: authority