Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Αἴνιος

Xml id: Aenius
Име (Гр): Αἴνιος
Име (Ен): Aenius
Име (Бг): Ений
Тип име: Latin
Въведен: authority