Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Φροντῖνος

Xml id: Frontinus
Име (Гр): Φροντῖνος
Име (Ен): Frontinus
Тип име: Latin
Въведен: authority