Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Φρόντων

Xml id: Fronton
Име (Гр): Φρόντων
Тип име: Latin
Въведен: authority