Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Δομετιανός

Xml id: Domitianus
Име (Гр): Δομετιανός
Тип име: Latin
Въведен: authority