Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Επτακενθος

Xml id: Eptacenthus
Име (Гр): Επτακενθος
Име (Ен): Eptacenthus
Тип име: Thracian
Въведен: authority