Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Βειθυνικός

Xml id: Beithynicus
Име (Гр): Βειθυνικός
Име (Ен): Beithynicus
Тип име: Thracian
Въведен: authority