Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Μηδιστας

Xml id: Medistas
Име (Гр): Μηδιστας
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1732
Място на намиране: яз. Копринка
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Μαιστας Μηδιστα ἰερητεύσας Διονύσωι.
Вид паметник: постамент
Материал: сиенит
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза