Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Τρανκυλλείνα

Xml id: Tranquillina
Име (Гр): Τρανκυλλείνα
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Място на намиране: Оризаре
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Категория на надписа: милиарна колона