Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Ἐγνάτιος

Xml id: Egnatius
Име (Гр): Ἐγνάτιος
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : IGBulg_0917
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
ἡγεμονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχίας Ἐκνατίου Πρόκλουν πρεσσβευτοῦ σεβαστῶν ἀντιστρατήγου θεῷ...
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза