Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Имена форма, Αφφη

Xml id: Apphe
Име (Гр): Αφφη
Име (Ен): Apphe
Тип име: Greek
Въведен: authority