Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

404 Няма такава страница


Целта на проекта "Теламон" е дигитална библиотека на античните гръцки надписи от територията на България. Те са над 4000, създадени в периода VI в. пр.Хр. - VI в. сл.Хр. и публикувани в корпусите "Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae" (Г. Михаилов, 1956-1997) и “Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien” (В. Бешевлиев,1964). Тези издания се ревизират и към тях се добавят открити по-късно надписи, пръснати в различни и понякога труднодостъпни публикации. За първи път те се събират в двуезичен електронен корпус, снабдени с превод. Ревизията, обнародването на новите надписи и коментарите, са дело на Николай Шаранков.

Надписите са кодирани в EpiDoc XML. Всеки от .xml-файловете може да бъде свалян свободно и използван в различни по-нататъшни изследвания под свободния лиценз на Creative Commons. 

Освен неограничения достъп до цялата епиграфска документация, електронната база данни дава възможност за постоянно допълване и актуализиране на информацията, създаване на препратки между паметниците и търсене по разнообразни критерии. Платформата ТЕЛАМОН подпомага изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през Античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло.

Филтри

Date

От 34 до 350 година

Последно редактирани Надписи

Номер : Tlmn4_0003
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Ἡ πόλις ἀγοωνοθετοῦντος ! Τιβερίου Κλαυδίου Βακχίου, πολιταρχούντων Μενάνδρου τοῦ Ἁρπάλου, Πύρρου τοῦ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис
Номер : Tlmn3_0002
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : Tlmn4_0002
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Τιβερίῳ Καίσαρι θεῷ θεοῦ υἱῶι Σεβαστῷ καὶ τῇ πόλει Νεικόστρατος Περιγένου καὶ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис
Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза
Номер : IGBulg_1144_1170
Място на намиране: Баткун
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος ἀπὸ στρατείαν καὶ θρᾳκάρχης εὐχήν.
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза