Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри

Date

От 34 до 350 година

Вид паметник :col X

Категория на надписа :doc5-1 X

Резултати на страница : 10 / Страници: 1 / Намерени резултати : 1 / Текуща страница: 1


Номер : IGBulg_5170
Място на намиране: Лютиброд
Издател(и): Георги Михаилов
Ἐγὸ (!) Εὐστάθιος ἐπλήροσα (!) τὰ ἔργα.
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис