Xml ид: Cendrissenus
Име (Гр): Κενδρεισος, Κενδρισος, Κενδρεισηνος
Име (Ен): Cendrisus, Cendrissenus
Име (Бг): Кендрисос, Кендрисийски
Вид: Local
Вж. също: Apollo
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0917
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: колона
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ἡγεμονεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχίας Ἐκνατίου Πρόκλουν πρεσσβευτοῦ σεβαστῶν ἀντιστρατήγου θεῷ...
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза
Номер : IGBulg_0918
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀπόλλωνι Κενδρισῳ Βειθυς Κοτυος ἱερεὺς Συρίας θεᾶς δῶρον ἀνέθηκεν.
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза