Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: Jesus
Име (Гр): Ἰησοῦς
Име (Ен): Jesus
Име (Бг): Иисус
Вид: Eastern
Вж. също: Christ
Въведен: authority
форми: Ἰησοῦς

Свързани документи

Номер : SIBulg_207
Издател(и): Виталиен Лоран, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ωπη (= Ἰησοῦς) δ Τοῦτον ἐμοὶ Τατιανῷ περίολβον δόμον δώρου χάριν ἐξετέλεσεν ἀγάπην...
Категория на надписа: надгробен надпис - в стих