Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml ид: Underworld
Име (Гр): Θεοὶ Καταχθόνιοι
Име (Ен): Gods of the underworld
Име (Бг): Подземните богове
Вид: Greek
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1776
Място на намиране: Кабиле
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Θεοῖς Καταχθονίοις. Ἀλέξανδρος Διλαηους ἰητρός ἔτη ο ζήσας περιὼν τὸν τύμβον καὶ τὸν...
Вид паметник: олтар
Материал: мрамор
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза