Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, συνέργιον

Форма: συνεργίῳ
Език: grc
Въведен: epidoc xml
форми: συνεργίῳ

Свързани документи

Номер : IGBulg_1401bis
Място на намиране: Ягодово
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Χρῆστος Τελεσφόρου προμέτρης δεκανεύσας ε ἀμέμπτως τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза