Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, CaecServilianus

Xml ид: CaecServilianus
Име (Гр): Μάρκος Καικίλιος Σερουιλιανός
Име (Ен): Marcus Caecilius Servilianus
Име (Бг): Марк Цецилий Сервилиан
От: 186
До: 186
Период: c. 186
Въведен: authority