Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, Atrius

Xml ид: Atrius
Име (Гр): Κόϊντος Ἄτριος Κλόνιος
Име (Ен): Quintus Atrius Clonius
Име (Бг): Квинт Атрий Клоний
От: 210
До: 213
Период: 210 - 213
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1455
Място на намиране: Строево
Издател(и): Георги Михаилов
Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν τεθέντες ὑπὸ Κοΐντου Ἀτρίου Κλονίου πρεσβευτοῦ Σεββαστῶν ἀντιστρατήγου διὰ Μουκίου...
Вид паметник: плоча
Материал: сиенит
Категория на надписа: граничен надпис