Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 Xml id, Mucius

Xml ид: Mucius
Име (Гр): Μούκιος Οὐῆρος
Име (Ен): Mucius Verus
Име (Бг): Муций Вер
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1455
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: плоча
Материал: сиенит
Място на намиране: Строево
Надпис : Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν τεθέντες ὑπὸ Κοΐντου Ἀτρίου Κλονίου πρεσβευτοῦ Σεββαστῶν ἀντιστρατήγου διὰ Μουκίου...
Категория на надписа: граничен надпис