Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Bendipara
Име (Гр): Βενδιπαρα
Име (Ен): Bendipara
Име (Бг): Бендипара
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1455
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: плоча
Материал: сиенит
Място на намиране: Строево
Надпис : Κατὰ θεῖαν ἀπόφασιν τεθέντες ὑπὸ Κοΐντου Ἀτρίου Κλονίου πρεσβευτοῦ Σεββαστῶν ἀντιστρατήγου διὰ Μουκίου...
Категория на надписа: граничен надпис