Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Maximina
Име (Гр): Μαξιμῖνα
Име (Ен): Maximina
Име (Бг): Максимина
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Μαξιμῖνα
Свързани имена: Αὐρηλία Μαξιμῖνα

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения