Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Aurelia
Име (Гр): Αὐρηλία
Име (Ен): Aurelia
Име (Бг): Аврелия
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Αὐρηλία
Свързани имена: Αὐρηλία Φιλικίσιμα
Αὐρηλία Ποταμίλλα Ποτάμωνος
Αὐρηλία Ἀρτεμιδώρα
Αὐρηλία Μαξιμῖνα
Αὐρηλία Χιόνη
Αὐρηλία Ἡραΐς
Αὐρηλία Νητιαζη
Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου

Свързани документи

Номер : Tlmn2_0002
Издател(и): Вацлав Добруски, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Гиген
Надпис : Χαῖρε, παροδεῖτα. Αὐρηλία Φιλικί σιμα Νεικαηνὴ συνβιώσασα Βάλσσῳ ζήσασα ἔτη πεντήκοντα, μνήμης χάριν....
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза
Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения
Номер : IGBulg_1007
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза