Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Aurelius
Име (Гр): Αὐρήλιος
Име (Ен): Aurelius
Име (Бг): Аврелий
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
Αὐρήλιος Διζας Λουκίου
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος
Αὐρήλιος Οὐαλεριανός Δαεζερεος
Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου
Αὐρήλιος Λοῦππος Λούππου
Αὐρήλιος Κλαυδιανός
Αὐρήλιος Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
Αὐρήλιος Στράτων
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διονυσίου
Αὐρήλιος Ἡρώδης
Αὐρήλιος Μουκιανός
Αὐρήλιος Κέλερ
Αὐρήλιος Ἀρισταίνετος
Αὐρήλιος Εὔκαρπος
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης Ἀσκληπιάδου
Αὐρήλιος Κάνδιδος
Αὐρήλιος Χρῆστος
Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης
Αὐρήλιος Κέλσος
Αὐρήλιος Δορζας Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Διογένης Διονυσίου
Αὐρήλιος Μουκιανός Τηρου
Αὐρήλιος Στράτων
Αὐρήλιος Μαρκιανὸς Πίσωνος
Αὐρήλιος Θεαγένης Κόσμου
Αὐρήλιος Επταικενθος Επταικενθου
Αὐρήλιος Κενθιαρος Πίσωνος
Αὐρήλιος Ασων Αὐρηλίου
Αὐρήλιος Καρδενθης Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Καλανδίων Κανδίδου
Αὐρήλιος Κενθιαρος Ἡραΐδος
Αὐρήλιος Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου
Αὐρήλιος Κρήσκης Στράτονος
Αὐρήλιος Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου
Αὐρήλιος Εὐτύχης Βάσσου
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
Αὐρήλιος Κελαίδος Ἀπολιναρίου
Αὐρήλιος Τατης Ῥουφίνου
Αὐρήλιος ......ς Στράτωνος Σύρος
Αὐρήλιος Ταταρος Καλανδίωνος
Αὐρήλιος Μουκιανὸς Διοδώρου
Αὐρήλιος Ρηβουκενθος
Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Αἰλίου Οὐάλεντος
Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος
Αὐρήλιος Ποσειδώνιος

Свързани документи

Номер : Tlmn3_0002
Издател(и): Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1556
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Място на намиране: Стара Загора
Надпис : Ἀντωνεῖνον Σευῆρον Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων ἐπὶ...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1557
Издател(и): Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Място на намиране: Стара Загора
Надпис : Ἀντωνεῖνον. Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1515
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1927
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Място на намиране: София
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Κυρίῳ Σαβαζίῳ Αθυπαρηνῳ Αὐρήλιος Διζας Λουκίου ἱερεὺς ἀνέστησεν ἐκξ (!)...
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза
Номер : Tlmn3_0003
Издател(и): Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Καίσαρα Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_5180
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Горна Бешовица
Надпис : Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза
Номер : IGBulg_1558
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: неизвестен
Място на намиране: Ковач
Надпис : Ἀγαθῆι τύχη[ι]. ΜηΠτέρα κάστρων Ἰουλίαν Δόμναν σεβαστὴν ἡ πτόλις ἐπὶ συνλιαρχίας Αὐρηλίου Δημητρίου...
Категория на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения
Номер : Tlmn3_0001
Издател(и): Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ων Πόπλιον Οὐίρδιον Ἰουλιανὸν πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας φυλὴ...
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза
Номер : IGBulg_1007
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Αὐρήλιος Πύρρος ὁ καὶ Ταῦρος ἡ σύνβιος αὐτοῦ καὶ Αὐρηλία Χρυσηῒς Πρόκλου...
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза