Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Daezeris
Име (Гр): Δαεζερις
Име (Ен): Daezeris
Име (Бг): Даезерис
Тип име: Thracian
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος

Свързани документи

Номер : IGBulg_5180
Място на намиране: Горна Бешовица
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Αὐρήλιος Μάξιμος Δαεζερεος ζῶντος ἑαυτοῦ ἑαυτῷ καὶ τπῷ ἀδελφῷ Αὐρηλίῳ Οὐαλεριανῷ στρατιώτῃ χώρτης...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза