Xml id: Demetrius
Име (Гр): Δημήτριος
Име (Ен): Demetrius
Име (Бг): Деметрий
Тип име: Greek
Въведен: authority
форми: Δημήτριος
Свързани имена: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου

Свързани документи

Номер : IGBulg_1556
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Място на намиране: Стара Загора
Надпис : Ἀντωνεῖνον Σευῆρον Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων ἐπὶ...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1557
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: варовик
Място на намиране: Стара Загора
Надпис : Ἀντωνεῖνον. Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν ἀνάστασιν κατὰ δόγμα βουλῆς καὶ δήμου Τραιανέων...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1558
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: неизвестен
Място на намиране: Ковач
Надпис : Ἀγαθῆι τύχη[ι]. ΜηΠτέρα κάστρων Ἰουλίαν Δόμναν σεβαστὴν ἡ πτόλις ἐπὶ συνλιαρχίας Αὐρηλίου Δημητρίου...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза