Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Felicissima
Име (Гр): Φηλικίσσιμα
Име (Ен): Felicissima
Име (Бг): Фелицисима
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρηλία Φιλικίσιμα

Свързани документи

Номер : Tlmn2_0002
Издател(и): Вацлав Добруски, Веселин Бешевлиев, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Гиген
Надпис : Χαῖρε, παροδεῖτα. Αὐρηλία Φιλικί σιμα Νεικαηνὴ συνβιώσασα Βάλσσῳ ζήσασα ἔτη πεντήκοντα, μνήμης χάριν....
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза