Xml id: Flavius
Име (Гр): Φλαούιος
Име (Ен): Flavius
Име (Бг): Флавий
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Φλαούιος
Свързани имена: Φλαούιος Εὐδαίμων, ὁ καὶ Φλαουιανός

Свързани документи

Номер : IGBulg_0902
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῇ τύχῃ. Ὑπὲρ τῆς τῶν αὐτοκρατόρων νίκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза