Xml id: Heraclianus
Име (Гр): Ἡρακλιανός
Име (Ен): Heraclianus
Име (Бг): Хераклиан
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
Αὐρήλιος Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
Ἑρέννιος Ἡρακλιανός

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Жанр на надписа: каталог - религиозни сдружения
Номер : IGBulg_0992
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: саркофаг
Материал: сиенит
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἑρέννιος Ἡρακλιανὸς γερουσιαστὴς Φιλιπποπολείτης ἐκ τῶν ἰδίων ἑαυτῷ καὶ τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ...
Жанр на надписа: надгробен надпис - в проза