Xml id: Herennius
Име (Гр): Ἑρέννιος
Име (Ен): Herennius
Име (Бг): Херений
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Ἑρέννιος
Свързани имена: Ἑρέννιος Ἡρακλιανός

Свързани документи

Номер : IGBulg_0992
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: саркофаг
Материал: сиенит
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἑρέννιος Ἡρακλιανὸς γερουσιαστὴς Φιλιπποπολείτης ἐκ τῶν ἰδίων ἑαυτῷ καὶ τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ...
Жанр на надписа: надгробен надпис - в проза