Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Herennius
Име (Гр): Ἑρέννιος
Име (Ен): Herennius
Име (Бг): Херений
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Ἑρέννιος
Свързани имена: Ἑρέννιος Ἡρακλιανός

Свързани документи

Номер : IGBulg_0992
Място на намиране: Пловдив
Издател(и): Георги Михаилов
Ἑρέννιος Ἡρακλιανὸς γερουσιαστὴς Φιλιπποπολείτης ἐκ τῶν ἰδίων ἑαυτῷ καὶ τῇ συμβίῳ ἑαυτοῦ...
Вид паметник: саркофаг
Материал: сиенит
Категория на надписа: надгробен надпис - в проза