Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Magianus
Име (Гр): Μαγιανός
Име (Ен): Magianus
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Πομπώνιος Μαγιανός

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Място на намиране: Оризаре
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Категория на надписа: милиарна колона