Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Netiaze
Име (Гр): Νητιαζη
Име (Ен): Netiaze
Име (Бг): Нетиаза
Тип име: Thracian
Въведен: authority
форми: Νητιαζη
Свързани имена: Αὐρηλία Νητιαζη

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения