Xml id: Publius
Име (Гр): Πόπλιος
Име (Ен): Publius
Име (Бг): Публий
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Πόπλιος
Свързани имена: Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανός
Πόπλιος Ἁδριάνιος Σαλλούστιος
Πόπλιος Ἄντιος Τήρης
Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

Свързани документи

Номер : AE1382
Автор: Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : ων Πόπλιον Οὐίρδιον Ἰουλιανὸν πατέρα δύο χειλιάρχων καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας φυλὴ...
Жанр на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза
Номер : IGBulg_5407_new
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Κοΐντον Σικίνιον Κλᾶρον ἡγεμονεύσαντα τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : AE1254
Автор: Николай Шаранков
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Място на намиране: Пловдив
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Τὴν τοῦ θειοτάτου καὶ ἀνεικήτου Αὐτο κράτορος Σεβαστὴν μητέρα Μάρκου Αὐρηλίου...
Жанр на надписа: почетен надпис за царе, императори, римски официални лица - в проза
Номер : IGBulg_1144_1170
Автор: Николай Шаранков, Георги Михаилов
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Място на намиране: Баткун
Надпис : Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος ἀπὸ στρατείαν καὶ θρᾳκάρχης εὐχήν.
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза
Номер : IGBulg_1454
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: плочка
Материал: мрамор
Място на намиране: Татарево
Надпис : Θεοῖς ἐπηκώοις Διὶ καὶ Ἥρᾳ Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος νεωκόρος      εὐχήν.
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза