Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Rufinus
Име (Гр): Ῥουφῖνος
Име (Ен): Rufinus
Име (Бг): Руфин
Тип име: Latin
Въведен: authority
Свързани имена: Αὐρήλιος Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου
Αὐρήλιος Τατης Ῥουφίνου

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Място на намиране: Черна гора
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения