Xml id: Sabinia
Име (Гр): Σαβίνια
Име (Ен): Sabinia
Тип име: Latin
Въведен: authority
форми: Σαβίνια
Свързани имена: Φούρια Σαβινιανή Τρανκυλλείνα

Свързани документи

Номер : IGBulg_1384
Автор: Георги Михаилов
Вид паметник: колона
Материал: варовик
Място на намиране: Оризаре
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχεῖ Εὐσεβεῖ Σεβαστῷ καὶ τὴν...
Жанр на надписа: милиарна колона