Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἰησοῦς

Xml ид: Jesus
Име (Гр): Ἰησοῦς
Име (Ен): Jesus
Име (Бг): Иисус
Вид: Eastern
Вж. също: Christ
Въведен: authority