Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Ἡρακλῆς

Xml ид: Heracles
Име (Гр): Ἡρακλῆς
Име (Ен): Heracles
Име (Бг): Херакъл
Вид: Greek
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1401bis
Място на намиране: Ягодово
Издател(и): Георги Михаилов
Ἀγαθῆι τύχηι. Χρῆστος Τελεσφόρου προμέτρης δεκανεύσας ε ἀμέμπτως τῷ ἱερωτάτῳ συνεργίῳ...
Вид паметник: постамент
Материал: мрамор
Категория на надписа: частен посветителен надпис - проза