Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Σαβάζιος

Xml ид: Sabazius
Име (Гр): Σαβάζιος
Име (Ен): Sabazius
Име (Бг): Сабазий
Вид: Local
Вж. също: Zeus
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1927
Автор: Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник: олтар
Материал: варовик
Място на намиране: София
Надпис : Ἀγαθῆι τύχηι. Κυρίῳ Σαβαζίῳ Αθυπαρηνῳ Αὐρήλιος Διζας Λουκίου ἱερεὺς ἀνέστησεν ἐκξ (!)...
Жанр на надписа: частен посветителен надпис - проза