Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Ζβελσουρδος

Xml ид: Zbelsurd
Име (Гр): Ζβελσουρδος
Име (Ен): Zbelsurdus
Име (Бг): Збелсурд
Вид: Local
Вж. също: Zeus
Въведен: authority