Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Божества форма, Πουρδ--?

Xml ид: Pourd-
Име (Гр): Πουρδ--?
Име (Ен): Pourd--?
Име (Бг): Пурд--?
Вид: Local
Въведен: authority